โปรตุเกส»ทีมประวัติศาสตร์

ทีมชาติโปรตุเกส»ทีมประวัติศาสตร์โปรตุเกส ฟุตบอลโลกปี 1966 อังกฤษ 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส ฟุตบอลโลก 1986 เม็กซิโก 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส ฟุตบอลโลก 2002 ญี่ปุ่น / เกาหลีใต้ ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส ฟุตบอลโลก 2006 เยอรมนี ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส ฟุตบอลโลก 2010 แอฟริกาใต้ ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส ฟุตบอลโลก 2014 บราซิล 26 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส ฟุตบอลโลก 2018 รัสเซีย ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส WC Qualifiers ยุโรป 1933/1934 ผู้เล่น / โค้ช 17 คน
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1937/1938 ผู้เล่น 12 คน / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers ยุโรป 1949/1950 16 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1953/1954 22 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1956/1957 ผู้เล่น / โค้ช 25 คน
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1960/1961 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1964/1965 21 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1968/1969 35 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC รอบคัดเลือกยุโรป 1972/1973 32 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1976/1977 ผู้เล่น / โค้ช 33 คน
โปรตุเกส WC Qualifiers ยุโรป 1980/1981 28 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers ยุโรป 1984/1985 31 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers ยุโรป 1988/1989 ผู้เล่น / โค้ช 33 คน
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1992/1993 28 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 1996/1997 35 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers ยุโรป 2000/2001 32 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 2004/2005 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers ยุโรป 2008/2009 34 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 2012/2013 46 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC Qualifiers Europe 2016/2017 42 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส WC รอบคัดเลือกเพลย์ออฟ 2009 ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส WC รอบคัดเลือกเพลย์ออฟ 2013 27 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก พ.ศ. 2471 ผู้เล่น / โค้ช 17 คน
โปรตุเกส มิตร 1921 ผู้เล่น 12 คน / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1922 ผู้เล่น 12 คน / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1923 11 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1925 15 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1926 22 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1927 16 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1928 ผู้เล่น / โค้ช 17 คน
โปรตุเกส มิตร 1929 22 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1930 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1931 19 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 2475 ผู้เล่น 12 คน / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1933 ผู้เล่น / โค้ช 17 คน
โปรตุเกส มิตร 1935 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส มิตร 1936 16 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1937 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส มิตร 1938 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส มิตร 1939 13 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1940 ผู้เล่น 12 คน / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1941 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส มิตร 1942 ผู้เล่น 12 คน / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1945 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส มิตร 1946 15 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1947 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส มิตร 1948 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส มิตร 1949 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1950 15 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1951 ผู้เล่น / โค้ช 20 คน
โปรตุเกส มิตร 1952 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 2496 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส มิตร 1954 22 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1955 22 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 1956 19 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตร 2500 21 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1958 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1959 ผู้เล่น / โค้ช 25 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1960 13 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1961 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1962 19 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1963 13 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1964 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1965 13 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1966 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1967 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1968 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1969 ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1970 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1972 ผู้เล่น / โค้ช 17 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1973 15 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1974 ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1975 19 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1976 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส มิตรไมตรี 1977 16 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1978 ผู้เล่น / โค้ช 25 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1979 16 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1980 ผู้เล่น / โค้ช 20 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1981 32 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1982 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1983 39 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1984 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1985 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1986 ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1987 21 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1988 ผู้เล่น / โค้ช 14 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1989 ผู้เล่น / โค้ช 30 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1990 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1991 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1992 38 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1993 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1994 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1995 31 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1996 34 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1997 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1998 31 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 1999 22 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2000 34 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2001 28 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2002 47 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2003 35 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2004 28 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2005 ผู้เล่น / โค้ช 33 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2006 ผู้เล่น / โค้ช 30 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2007 28 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2008 35 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2009 ผู้เล่น / โค้ช 30 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2010 37 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2011 ผู้เล่น / โค้ช 30 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2012 ผู้เล่น / โค้ช 33 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2013 37 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2014 46 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2015 ผู้เล่น / โค้ช 51 คน
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2016 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2017 43 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2018 42 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เฟรนด์ลี่ 2020 32 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส Confederations Cup 2017 รัสเซีย 27 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส ยูโร 1984 ฝรั่งเศส 21 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส ยูโร 1996 อังกฤษ 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส ยูโร 2000 ฮอลแลนด์ / เบลเยี่ยม 23 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส ยูโร 2004 โปรตุเกส ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส ยูโร 2008 ออสเตรีย / สวิตเซอร์แลนด์ ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส ยูโร 2012 โปแลนด์ / ยูเครน 26 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส EURO 2016 ในฝรั่งเศส 27 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1958/1959 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1962/1963 ผู้เล่น / โค้ช 18 คน
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1966/1967 27 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1970/1971 27 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1974/1975 32 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 2521/1979 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1982/1983 29 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1986/1987 41 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1990/1991 32 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1994/1995 31 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 1998/1999 ผู้เล่น / โค้ช 24 คน
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโรปี 2549/2007 42 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 2010/2011 36 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 2014/2015 61 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส รอบคัดเลือกยูโร 2019/2020 37 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เนชั่นส์ลีก A 2018/2019 39 ผู้เล่น / โค้ช
โปรตุเกส เนชั่นส์ลีก A 2020/2021 ผู้เล่น / โค้ช 33 คน